Oorsprong

logo bruin

vrouwenbron vierkantDe oorsprong van "VrouwenBron vzw" ligt in "Vroede Vrouwe vzw". Vroede Vrouwe zorgde al voor vrouwen, maar we willen nu een stap, vele stappen verder gaan in het uitdiepen van het vrouwelijke. Hoewel onze aandacht zich meer en meer toespitst, wordt het draagvlak en het aanbod steeds breder. Het is een plaats waar vrouwen gevoed worden en zich zichtbaar kunnen maken.
Voor deze verdieping en uitbreiding kon een naamsverandering niet uitblijven als basis tot vormgeving.
VrouwenBron is Vrouwen en Bron.
Vrouwen: omwille van het vrouwelijke en de vrouw, in het meervoud omdat het samen komen, samen vorm geven belangrijk is.
Bron: een plaats om te herbronnen, ons te voeden, te laven en te zuiveren. Een stromend sprankelend begin, eeuwig en oneindig spiegelend. Van waaruit we ons krachtig kunnen tonen en laten horen.

Hoe beter vrouwen zichzelf kennen, hoe ondersteunender en vruchtbaarder dat is voor de hele maatschappij. Dit was reeds de onderstroom bij Vroede Vrouwe vzw. Deze werd opgericht als begeleidings-, informatie- en studiecentrum voor vrouwen en vroedvrouwen met als missie "de wijze vrouw in elk van ons wakker maken en vrouwen terugbrengen tot hun eigen kracht, wijsheid, weten en voelen. De gezondheid van vrouwen en hun gezinnen op alle vlakken doorheen hun levenscyclus bevorderen. Vrouwen in contact brengen met oude en nieuwe kennis, vaardigheden, rituelen en kunsten." Deze oprichting vond haar oorsprong in de zelfstandige vroedvrouwenpraktijk van Ria Beyens. Vanuit haar werk groeide haar verlangen om andere (vroed)vrouwen te informeren over de oorspronkelijke vorm van vroedkunde en andere informatie die haar als (vroed) vrouw bekrachtigde, verrijkte en beroerde. Ze zocht naar een vorm om de door anderen en haarzelf vergaarde wijsheid en vaardigheden te kunnen schenken aan zij die behoefte hadden aan meer weten en ervaren. Deze wens kreeg voor het eerst vorm van 1996 t.e.m. 2000 als de feitelijke vereniging: "De Roos van Jericho". Het was enerzijds een begeleidingscentrum en anderzijds een informatie- en cursuscentrum voor vroedvrouwen.


large logo vvIn 2000 werd "De Roos van Jericho" stopgezet, waarna "Vroede Vrouwe vzw" werd opgericht. Samen met andere vroedvrouwen en moeders werd toen gekozen voor een vzw omdat deze meer gedragen kan worden door een grotere groep en een groter aanbod activiteiten kan aanbieden.
Vroede Vrouwe wilde de oorspronkelijke taak en plaats van een vroedvrouw terug vorm geven. Een vroedvrouw was oorspronkelijk een wijze vrouw die meer ondersteunende taken had dan enkel de begeleiding bij de geboorte van een kind. Vroede Vrouwe wou een organisatie zijn waar het "wijze" in al haar aspecten gevonden kon worden.

In de loop der jaren groeide de vzw niet alleen in het aantal leden, maar ook in perspectief. Vroede Vrouwe werd (een organisatie)voor elke man, vrouw en kind. Met als missie het wijze in ieder van ons wakker maken en houden. Mensen terugbrengen naar hun eigen kracht, weten en voelen. Mensen in contact brengen met oude en nieuwe kennis, vaardigheden, rituelen en kunsten. Volwassenen en kinderen bewuster maken van zichzelf, hun omgeving, hun krachten en hun kunnen.

Vroede Vrouwe vzw bekrachtigde en ondersteunde de vrouw vooral in de huiselijke sfeer. VrouwenBron vzw wil de vrouw daarnaast ook bekrachtigen en ondersteunen in de maatschappij en in de wereld.

VrouwenBron wil zich inhoudelijk opnieuw specifiek(er) op de vrouw richten én haar een uitgebreider aanbod van activiteiten bieden. Deze groei kan niet zonder dat de organisatie een fysieke plaats inneemt in de wereld en gedragen wordt door een grotere groep vrouwen.
Daarom creëren we een speciale plaats, een fysieke ruimte voor vrouwen, waar ze van alles kunnen vinden dat ze nodig hebben en van waaruit ze kunnen putten om weer volledig in de maatschappij te staan. Ook zal deze ruimte als platform dienen waarbinnen vrouwen dat wat ze te bieden hebben kunnen ontwikkelen en delen binnen onze organisatie. Zo kunnen zij zichzelf en hun werk meer in beeld brengen en hiermee naar buiten komen in de maatschappij.
De dragende groep om dit allemaal te verwezenlijken wordt gevormd door vrouwen van alle leeftijden met dromen, passie en ervaring. We hebben verschillende achtergronden, in cultuur, opleiding, werk en levenservaring. We hebben allen de wens om "VrouwenBron vzw" helemaal uit te bouwen tot voorbij de nu gedroomde vorm.


Zo wordt een rups een vlinder.

Activiteitenkalender

Schrijf je in op onze nieuwsbrief


* verplicht veld
 

Inlogformulier

Geef naam en wachtwoord