Verduidelijking visie

logo bruin

Delende gemeenschap

Beeld je in, een moeder in haar kracht. Ze deelt haar voedsel, haar liefde, haar warmte, haar energie en haar ruimte, haar kennis en weten, haar ervaringen en kunnen.
Velen geloven dat dit eenzijdig schenken niet bestaat. Toch is dit delen de basis van onze gemeenschap. Het is de werkelijkheid waarbinnen oorspronkelijk elk kind geboren wordt.
Het is geen ruilhandel, er zijn voorwaarden aan verbonden, zoals de identificatie van een behoefte en het ontvankelijk zijn van de ander. De (h)erkenning van behoeften en bemiddeling voor hun vervulling is de essentie van de delende gemeenschap.

Een moeder ontvangt haar kind in haar schoot
deelt haar eigen ruimte en voedsel
deelt haar eigen basis van zichzelf
deelt haar eigen tijd om uit te groeien
tot wie zij/hij wil zijn en in essentie is
om haar/hem dan te laten gaan in on-be-vangenheid.

Vrede

Vrede in de wereld begint met vrede in jezelf en met vrede in een kleine gemeenschap. Er zijn vele wegen om tot vrede te komen. De weg van weten via bewustzijn, studie en ontwikkeling is er één van. Verlangen, nieuwsgierigheid en warme aandacht laten je groeien in jouw bewustzijn.
Via ervarend leren, intens onderzoek en diepgaande studie, wordt oude kennis hervonden en opnieuw vormgegeven. Hierdoor kom je tot een beter begrijpen van jezelf, elkaar en onze leefomgeving. Zo brengt deze weg heling en vrede.

Tussen de ongelooflijke vreugde
en het diepe verdriet
ligt de plek van de onvergetelijke rust
gedragen door vertrouwen.

Evenwaardigheid

Evenwaardigheid is een essentieel onderdeel van elke bloeiende samenleving. Een evenwaardigheidsgevoel is een kernbeleving voor een gezonde mens.
Evenwaardigheid omvat in ieder van ons en in de maatschappij, het evenwaardig zijn van denken en voelen, van lichaam en geest, van alle werkzaamheden en ieders waarheid en van daaruit ook het evenwaardig zijn van vrouwen van elke leeftijd, elke cultuur en elke opleiding.

Ingebed in het vrouwelijke is
alles en iedereen evenwaardig.
Evenwaardigheid is een ronde tafel,
iedereen krachtig in zichzelf.

Zorg dragen

In een delende gemeenschap waar alles en iedereen evenwaardig is, dragen we zorg voor onszelf en onze omgeving.

We zorgen voor:
een gezond lichaam door kennis, voeding en lichaamszorg
een gezonde, gevoede geest door studie, deelrondes en rituelen
een gezonde creatieve omgeving met bijzondere aandacht en zorg voor de natuurlijke leefwereld.

Er is nood:
aan rust en herbronning,
aan hervinden en uitdiepen van het vrouwelijke,
aan vrouw zijn... "hoe doe je dat?",
aan zorg voor de vrouw van geboorte tot sterven en daarna.

Wij willen vrouwen een plaats bieden waar zij kunnen gevoed worden, letterlijk en vooral ook figuurlijk. We worden ondersteund en ondersteunen. We worden gevoed en voeden.

Zorg dragen is
ruimte creëren waarbinnen iemand,
jijzelf of een ander,
zichzelf mag vinden en zijn.

Verbondenheid

In verbinding leven is onze oorspronkelijke staat van zijn. Zo worden wij geboren. Zonder de verbinding in het lichaam van onze moeder, zou niemand van ons bestaan. De oxytocine, het bevallings- en verbindingshormoon dat onze moeder in haar lichaam aanmaakt, initieert ons in de kracht van verbondenheid. Zo nodigt zij ons vanaf de conceptie uit om ons te verbinden met alles en iedereen.
Bovendien is verbinden met en zorgen voor elkaar een vrouwelijke manier om met stress om te gaan. Zo bekrachtigt samenkomen en in verbinding gaan, het individu en de groep en vermindert stress in onszelf en in de maatschappij.

Verbondenheid
met jezelf brengt bewustzijn
is een sleutel tot transformatie en creatie
gaat over de grenzen van tijd en ruimte heen.
In verbinding zijn we meer dan de som van de delen.

Eren van cyclussen

Het eren van cyclussen is de basis van een gemeenschap met zorg voor het vrouwelijke en haar waarden. Het omvat het terug verbinden met het ritme van de maandstonden, de maan, de seizoenen, het lichaam, de natuur en het leven. Het ritme van geboorte, leven, sterven en wedergeboorte. Het leren kennen en eren van de cyclussen brengt ons tot zorgdragend werken voor en met Moeder Aarde en al haar bewoners in zoveel mogelijk aspecten.
Dit houdt ook in dat we trachten gebruik te maken van producten van hier. We kiezen zo bewust voor duurzaamheid en recyclage. Ook gebruiken we niet meer dan we nodig hebben.
Ecologie is voor ons milieuzorg in al haar verscheidenheid en totaliteit.

Ritme van
de maan
de maandstonden
de seizoenen
het lichaam
de natuur
en het leven.
Deze grote kracht is ons gegeven.

Activiteitenkalender

Schrijf je in op onze nieuwsbrief


* verplicht veld
 

Inlogformulier

Geef naam en wachtwoord