Basisgebieden van waaruit wij werken

logo oranje

Vrouwenlichaam, zoveel wijsheid

De kennis van de biologie en alle fysieke processen van ons lichaam is een belangrijk onderdeel van het begrijpen van onszelf. Van daaruit kiezen we voor aangepaste lichaamszorg, voeding, lichaamsbeweging en geneeswijze.

Vrouw en lichaam
liefde en haat
genot en pijn
vreugde en verdriet.
Vrouwenlichaam
intuïtief verstaan
van zoveel wijsheid.

Vrouwelijke geschied-en-is en archeologie

Al minstens 40.000 jaar vertellen wereldwijd honderdduizenden vrouwelijke beeldjes en beelden een prachtig verhaal over gemeenschapsstructuren met de moeder, de vrouw, het vrouwelijke in het centrum. De symboliek van deze beelden doorvoelen, helpt ons te verbinden met het oorspronkelijke Moederland. Dit nodigt uit om ons te verdiepen in het leven van onze verre en directe voormoeders.
Door zowel de krachtige als pijnlijke geschiedenis te bestuderen, kunnen we helen.

Zo geven we de vrouw,
het vrouwelijke,
haar waarden,
haar geheimen,
haar kunnen en weten terug
zodat zij haar oorspronkelijke plaats weer kan innemen.

Vrouwelijke creativiteit

Vanuit de vrouwelijke bron wordt steeds weer nieuw leven gecreëerd. Creëren ligt ingebed in het vrouwelijk lichaam en in het leven zelf.
Verder heeft creativiteit een heel brede basis. Elke dag opnieuw zijn we creatief in relatie met onszelf, met anderen en in al onze werkzaamheden.
Door ons bewust te zijn van hoe creatief wij al zijn in het leven van alledag kan er meer inzicht en vreugde in ons leven komen.
Door in de ervaring te gaan van allerlei oude en nieuwe kunstvormen, ambachten en andere creatieve bezigheden kan (dit) je blik op de wereld verruimen en het leven rijker maken.

Leven is creatie.
Creatie is leven.

Vrouwelijke spiritualiteit en rituelen

Vrouwelijke spiritualiteit is diep verankerd in het lichaam, de aarde en het dagelijks leven. Het is een dagelijkse lichamelijke aardse beleving; verbonden met het krachtige cyclische gegeven van geboren worden, leven, sterven en wedergeboren worden en met de natuur en de kosmische krachten. Van hieruit is vrouwelijke spiritualiteit verbonden met vrouwelijk weten. Het weten van de vrouw voorbij de grenzen van het verstand gekoppeld aan helen, genezen en alle kennis daaronder.
Oude en nieuwe ambachten en activiteiten met een transformerend karakter geven vorm aan vrouwelijke spiritualiteit. Hieruit kunnen rituelen ontstaan die het cyclische van de vrouw en het leven eren.

Ritueel komt van het Sanskriet: R'tu
R'tu is menstrueel
R'tu is de wortel van ritme
Ri is geboorte
Ri is de wortel van rood.

 

De basisgebieden vrouwenlichaam, vrouwelijke geschiedenis en archeologie, vrouwelijke creativiteit en vrouwelijke spiritualiteit en rituelen geven eerder een bloemlezing dan een totaalbeeld. Het zijn ook geen afgescheiden gebieden. Elk van de onderwerpen heeft een link met, en een plaats in de andere.

Deze inhoud krijgt vorm binnen onze ontmoetingsplaats, dankzij het organiseren van volgende activiteiten: workshops, cursussen, bijeenkomsten, uitstappen en reizen, sociale en maatschappelijke initiatieven, informatie- en studiecentrum, publicaties, lezingen, toonmomenten, ontmoetingscafé, vrouwenwinkeltje, individuele begeleiding en zorg...

 

Tot hiertoe heeft dat tot de volgende opsomming geleid:

Bibliotheekwerking
Blog
Consulten door zorgverleners
Dansen
Donkere maan dagen/Rode Tent,
Draagvlak rond misbruik
Ecologisch bewustzijn verspreiden
Eigen publicaties
Hammam-bezoek
Info verzamelen en terug beschikbaar maken via verschillende kanalen
Infoavonden rond geboorte, leven en dood, menstruatie enz.
Jaarrituelen
Koken
Labyrinten
Leerbewerkingen
Lichaamsbewustzijn
Maantenten
Meditatiecirkels
Met klei werken
Musea-, film- en theaterbezoek
Natuurwandelingen en zorg voor de natuur
Ontmoetings- en rustplaats
Reizen naar vrouwenoorden
Rituelen in verband met de levensfases
Schilderen
Sociale acties: One Billion Rising, It's a girl, Birth Right,...
Stiltemomenten
Studie en onderzoekswerk
Theater maken
Udu maken
Verhalen schrijven en brengen
Vertalingen van boeken en ondertitelingen van films
Vilten
Vrouwenmomenten
VrouwenMo'ment: her-inneringsplaats van het vrouwelijke zijn
Zang en stemwerk
Zilversmeden
Zweethutten

 

Activiteitenkalender

Schrijf je in op onze nieuwsbrief


* verplicht veld
 

Inlogformulier

Geef naam en wachtwoord